Haus der Frau_farsi


خانه زنان

خانه زنان

بخش سکونت شما

هر زن برای خود و فرزندانش اتاقی می‌گیرد. یک حمام کوچک با حداکثر یک ساکن دیگر مشترک است. یک حمام بزرگ و آشپزخانه با حداکثر 5 زن مشترک است

زندگی در امنیت

 در خانه زنان یک زمین بازی سرپوشیده، یک اتاق نشیمن بزرگ برای فعالیت‌های مشترک، بالکن در سمت آفتابی، یک تراس، یک باغ با وسایل بازی، یک اتاق بازی و یک اتاق جست و خیز وجود دارد

وقت داشته باشید – قوی شوید

شماهمچنین فرصت یافتن آرامش و لذت بردن از معاشرت با زنان و کودکان دیگر را دارید. زندگی روزمره خود را به طور مستقل سازماندهی می‌کنید. یک فضای محافظت شده را تجربه نموده و حس می‌کنید که با مشکلات خود تنها نیستید

به لطف حمایت مالی ایالت NÖ برای اقدامات ایمنی، حفاظت در پناهگاه زنان در سنت پولتن

مطابق با استانداردهای فنی جدید است 

آیا سوالات دیگری نیز دارید؟ 

اگر نمی‌خواهید کسی بداند چه می‌خوانید
روی دکمه کلیک کنید و بلافاصله به ORF TVthek
 هدایت خواهید شد
اگر نمی‌خواهید کسی بداند چه می‌خوانید
روی دکمه کلیک کنید و بلافاصله به ORF TVthek
 هدایت خواهید شد

مشاوره تخصصی

یک مددکار اجتماعی که مسئولیت شما را بر عهده دارد در طول اقامت در پناهگاه زنان شما را همراهی می‌کند. او از شما در این مرحله پر استرس زندگی حمایت می‌کند و تغییرات احتمالی را با شما در نظر می‌گیرد. در صورت لزوم، مشاوره توسط مترجم شفاهی ترجمه خواهد شد. کارکنان پناهگاه زنان ملزم به رازداری هستند. هر زن خودش تصمیم می‌گیرد که دیگران درباره او چه بدانند. اطلاعات فقط با رضایت او منتقل می‌شود

 

:خوشحال می‌شویم در مورد موضوعات زیر به شما مشاوره دهیم 

برنامه ریزی ایمنی بر اساس ارزیابی حرفه‌ای خطرات – 

شفاف سازی و حمایت در مورد حقوق شما – 

پشتیبانی از مراحل قانونی، کمک به نظام سلامت و رسیدگی به شرایط استثنایی سلامت روان – 

رویدادهای اطلاع رسانی برای ساکنان – 

شبکه سازی با سازمان‌های حرفه‌ای پشتیبانی – 

توسعه استقلال در زمینه تحصیل، کار و مسکن – 

!ما از شما حمایت می‌کنیم

پناهگاه زنان در سنت پولتن فضایی را برای 18 زن و فرزندانشان ارائه می‌دهد. شما در مورد مدت اقامت، مراحل قانونی، جدایی احتمالی و مسیر خود به سمت یک زندگی مستقل تصمیم می‌گیرید. در تیم پناهگاه زنان مددکاران و مربیان اجتماعی فعال هستند که در طول اقامت با تخصص حرفه‌ای شما را راهنمایی و همراهی خواهند کرد

حمایت و پذیرش غیر بوروکراتیک پس از مصاحبه اول – 

ارزیابی خطرات – 

امکان اسکان – 

فضای بدون ترس – 

مشاوره و پشتیبانی – 

رازداری و ناشناس بودن – 

همراهی در مراجعه به دادگاه و ادارات – 

حمایت در راه کسب استقلال – 

برای کمک به مراقبت از کودکان یا مشاوره در مورد مسائل رشد و تربیت، می‌توانید با مددکار اجتماعی در پناهگاه زنان تماس بگیرید