کودکان _Kinder_farsi


کودکان

!ما آنجا در امنیت خواهیم بود

کودکان

ما آنجا در امنیت خواهیم بود

حفاظت از کودکان در پناهگاه زنان

کودکان همیشه تحت تأثیر خشونت قرار می‌گیرند، حتی اگر خود شاهد اعمال خشونت آمیز نبوده و یا تجربه آن را نداشته باشند. خشونت در خانواده اثر خود را بر رشد فرزند شما می‌گذارد

کودکان همراه با مادرشان در پناهگاه زنان، چگونگی کاهش تنش و فشار را تجربه می‌کنند. آنها رهایی از ترس‌ها و محدودیت‌ها را به عنوان پایه‌ای برای شادی زندگی، توانایی یادگیری و خلاقیت تجربه می‌کنند

مربیان اجتماعی در پناهگاه زنان موضع روشنی را در برابر خشونت بیان می‌کنند، آنها به نام بردن و درک احساسات کودکان، یافتن راه خود در شرایط تغییر یافته و توسعه اعتماد به نفس و قدرت کمک می‌کنند

:مربیان اجتماعی در موارد زیر کمک می‌کنند

پردازش تجربه خشونت – 

ارائه کمک درمانی –  

 

جستجو برای خدمات مراقبت از کودکان / مدارس مناسب –

وساطت برای ارائه محتوای آموزشی و اقدامات حمایتی – 

 

فرزندان شما این فرصت را دارند که در فعالیت‌های آموزشی و تفریحی فردی و گروهی شرکت کنند. در صورت نیاز، همراهی با مدرسه، مهدکودک، دادگاه و مراکز مشاوره صورت می‌گیرد

آیا سؤال بیشتری در مورد اقامت فرزندان خود در پناهگاه زنان (HAUS der FRAU) دارید؟

اگر نمی‌خواهید کسی بداند چه می‌خوانید
روی دکمه کلیک کنید و بلافاصله به ORF TVthek
 هدایت خواهید شد