Djeca


Djeca

Sigurno ćemo biti tamo!

Djeca

Sigurno ćemo biti tamo!

Zaštita djece u skloništu za žene

Djeca su uvijek pogođena nasiljem, čak i ako nisu svjedočila činovima nasilja ili ih sama doživjela. Nasilje u obitelji ostavlja traga na razvoju vašeg djeteta.

Zajedno s majkom u skloništu za žene djeca uče kako se osloboditi napetosti i pritiska. Doživljavate oslobođenje od strahova i ograničenja na putu vašoj radosti življenja, ispunjenosti, sposobnosti učenja i kreativnosti.

Socijalni pedagozi Kuće za žene prenose jasan stav protiv nasilja, pomažu u imenovanju i razumijevanju dječjih osjećaja, snalaženju u promijenjenoj situaciji te u razvijanju samopouzdanja i snage.

Podršku socijalnih radnica:

  • obrada doživljenoga nasilja
  • posredovanje terapijske pomoći
  • pomoć pri pronalaženju odgovarajućeg vrtića/škole
  • posredovanje sadržaja učenja i mjere podrške

Vaša djeca imaju priliku sudjelovati u individualnim i grupnim obrazovnim i rekreativnim aktivnostima. Pratnja do škole, vrtića, suda i savjetovališta odvija se prema potrebi.

Imate li dodatnih pitanja o boravku vaše djece u Ženskoj kući?

Ako ne želite da itko zna što čitate:

kliknite na gumb i odmah ćete biti preusmjereni na ORF TVthek.