Çocuklar


Çocuklar

Kesinlikle yanınızdayız!

Çocuklar

Kesinlikle yanınızdayız!

Kadın sığınma evinde çocukların korunması

Çocuklar, şiddet eylemlerine tanık olmasalar veya bizzat yaşamasalar bile, şiddetten her zaman etkilenirler. Aile içi şiddet çocuğunuzun gelişiminde iz bırakır.

Çocuklar, kadın sığınma evinde anneleriyle birlikte gerilim ve baskının nasıl hafiflediğini deneyimliyor. Korku ve kısıtlamalardan özgürleşmeyi yaşam sevinci, öğrenme yeteneği ve yaratıcılığın temeli olarak deneyimlerler.

Kadının Evin’deki sosyal hizmet uzmanları şiddete karşı net bir duruş sergilemekte, çocukların duygularını adlandırmalarına ve anlamalarına, değişen durumda kendi yollarını bulmalarına ve özgüven ve güç geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sosyal pedagogların destek sağladığı konular:

  • Şiddet deneyiminin ele alınması
  • Terapötik yardımın aracılığı
  • Uygun çocuk bakımı/okullarının aranması
  • Öğrenme içeriğinin öğretilmesi & destek önlemlerinin sağlanması

Çocuklarınız bireysel ve grup eğitim ve eğlence faaliyetlerine katılma fırsatına sahiptir. Gerekmesi durumunda okula, anaokuluna, mahkemeye ve danışma merkezlerine eşlik edilir.

Çocuklarınızın Kadının Evindeki kalışıyla ilgili başka sorularınız var mı?

Okuduklarınızı kimsenin fark etmesini istemiyorsanız:

butonuna tıkladığınızda hemen ORF TVthek’e yönlendirileceksiniz.