مشاوره برای مهاجران_Migrantinnenberatung_farsi


مشاوره برای مهاجران

:کارشناسان اینگونه به شما مشاوره می‌دهند

فردی – 

حضوری و / یا تلفنی – 

ناشناس – 

رایگان – 

با شایستگی – 

به زبان اصلی یا با ترجمه توسط مترجم شفاهی – 

:مسائل حقوقی، مالی و اجتماعی 

ازدواج، خانواده و فرزندان – 

طلاق، جدایی – 

سرپرستی و نگهداری – 

اقامت – 

آموزش و ادامه تحصیل، دوره‌های زبان، آموزش انجام  درخواست

جستجو برای کار – 

حمایت در مراجعه به ادارات و مقامات – 

:موضوعات خاص زنان

مسائل مربوط به رابطه – 

خشونت و سوء استفاده – 

ازدواج اجباری – 

تضادهای نسلی – 

سلامت – 

تقویت اعتماد به نفس – 

ادغام – شانس‌ها و بحران‌ها – 

 

مرکز مشاوره

از سال 2006 یک مرکز مشاوره مهاجران در پناهگاه زنان وجود دارد. این مرکز برنامه خود را انحصاراً به زنان با سابقه مهاجرت ارائه می‌دهد تا آنها را در موقعیت خاص زندگی خود درک کند و شانس آنها را از نظر ادغام و برابری بهبود بخشد. مشاور مهاجران شما را در مورد امکانات تقویت و توانمندسازی شما برای داشتن یک زندگی مستقل آگاه می‌کند 

تماس

مرکز مشاوره برای مهاجران

زمان مشاوره
دوشنبه تا جمعه: 10:00 صبح تا 4:00 بعد از ظهر

ساعات اداری
دوشنبه تا جمعه 8:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

+43 (0)2742 366 514

migrantinnenberatung@hdfp.at

contact – farsi