صفحه شروع_Startseite_farsi


من در امنیت زندگی می‌کنم

تلفن 514 366 02742

اگر نمی‌خواهید کسی بداند چه می‌خوانید
روی دکمه کلیک کنید و بلافاصله به ORF TVthek
 هدایت خواهید شد

شما یا فرزندانتان توسط افراد نزدیکتان مورد خشونت قرار گرفته‌اید. شما مجروح یا زندانی هستید و در معرض تهدید فوری قرار دارید، 
با پلیس 133 یا اورژانس اروپا 112 تماس بگیرید.
پذیرش اضطراری در پناهگاه زنان از ساعت 0 تا 24 امکان پذیر است.

تعرّضت أنت أو أطفالك للعنف من قبل أقرب النّاس إليك. تأذّيتم، سُجنتم قسرًا وتم تهديدكم، 

اتّصلي بالشّرطة على 133 أو خدمة الطوارئ الأوروبيّة على الرّقم 112.عند الأزمات، يمكن اللّجوء إلى بيت النّساء على مدار الـ 24 ساعة

مشاوره برای مهاجران

کارمند شیفت شب و هفته  – 

مربی  – 

مددکار اجتماعی – 

ما مشتاقانه منتظر ابتکار شما هستیم –

 

تماس

خانه زنان – Frauenhaus St. Pölten

514 366 2742(0) 43+

office@hdfp.at

مستقیما برای ما بنویسید

contact – farsi

اگر نمی‌خواهید کسی بداند چه می‌خوانید
روی دکمه کلیک کنید و بلافاصله به ORF TVthek
 هدایت خواهید شد